Dizajniramo, razvijamo i implementiramo finansijske softvere u kompanijama i javnim institucijama u skladu sa potrebama klijenata. Spajamo tehnologiju sa ponudom i proizvodima finansijskih institucija i kompanija kako bismo povećali vrijednost koju isporučuju  svojim korisnicima.

  • Platni sistemi (PS)

Dizajniramo, razvijamo i implementiramo IT sisteme za različite vrste plaćanja. Integrišemo sisteme plaćanja sa BPM (upravljanje biznis procesima) sistemima da bismo obezbedili praćenje cijelog poslovnog procesa – od prikupljanja formalne dokumentacije, do konačnog generisanja SWIFT obavještenja o izvršenim bankarskim transakcijama.

 

  • Računovodstveni sistemi

Računovodstvo, kao važan dio poslovnih procesa, je u pozadini naših IT sistema. Nudimo naša računovodstvena softverska rješenja kao servis na klaudu (SaaS) ili na serveru klijenta (on-premises). Naši konsultanti rade na identifikovanju poslovnih zahtjeva i procesa, analizi poslovnih procesa i prilagođavanju računovodstvenih sistema kako bi omogućili nesmetano i efikasno vršenje računovodstvenih procesa.

 

  • Informacioni sistemi za poresku administraciju

Porezi su  sastavni dio velikog dijela finansijskih transakcija. Razvijamo i implementiramo softverska rješenja za obračun, evidentiranje, generisanje poreskih izvještaja i plaćanje poreza. Naši  veb servisi omogućavaju integraciju sa poreskom administracijom, obavljanje fiskalnih transakcija (elektronska fiskalizacija računa), generisanje rješenja za potrebe poreske administracije za obradu poreskih izvještaja i rad sa poreskim obveznicima.


Volimo da ovlađujemo novim i uzbudljivim tehnologijama i alatima koji nas motivišu da razvijamo  lijepe i funkcionalne softvere

O našem radu

Prati nas

Informacije:
[email protected]

Tehnička podrška: [email protected]

Telefon:  +382 (0) 20 664 808