Naši proizvodi i usluge

Naši proizvodi i usluge

Razvoj finansijskih softvera

Dizajniramo, razvijamo i implementiramo finansijske softvere u kompanijama i javnim institucijama u skladu sa potrebama klijenata. Spajamo tehnologiju sa ponudom i proizvodima finansijskih institucija i kompanija kako bismo povećali vrijednost koju isporučuju  svojim korisnicima.

Platforma za apliciranje za državnu pomoć za razvoj konkurentnosti

Klijent: Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore
Opis: Onlajn platforma koja omogućava postojećim i budućim preduzetnicima, zanatlijama i klasterima da konkurišu za sredstva u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede. Platforma pruža mogućnost podnošenja prijava, sa svim zahtjevima vezanim za potrebnu dokumentaciju, na veoma lak i jednostavan način.
Oblast: BPM, COR, DMS, eS, TAX
Tehnologije: ORCL, eS, ORCLAPEX, JavaScript

Informacioni sistem u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja

Klijent: Integrated IS of Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Opis: Sveobuhvatan informacioni sistem koji je omogućio potpunu digitalizaciji poslovnih procesa Fonda PIO i integraciju kroz eUpravu sa drugim javnim institucijama (Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja itd.). IS se sastoji od Registra koji sadrži podatke o građanima i penzionerima, Podaci o osiguranjima, Upravnog postupka za obračun naknada, Modula za pohranjivanje skenirane dokumentacije i Sistema plaćanja sa interfejsom za razmjenu podataka sa bankama.
Oblast: PS, CR, BPM, DMS, TAX
Tehnologije: F&R, UCM, ORCL

Platforma za podošenje zahtjeva za subvencije na zarade uslijed pandemije COVID 19

Klijent: Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore
Opis: Softverski sistem koji omogućava crnogorskim kompanijama da se prijave za subvencije na zarade putem interneta. Za potrebe ovog sistema razvijen je složen algoritam za provjeru kvalifikovanosti preduzeća za različite subvencije, odobravanje i isplatu subvencije direktno preko Državnog trezora koristeći različite veb servise. Softver koji je razvijen za ovaj projekat (Corona Subvention Back End & Front End - CSBE&FE) je jedinstven i moderan alat koji omogućava prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu, čime se omogućava automatska obrada zahtjeva za subvenciju prema podacima konzumiranih iz različitih državnih registara.
Oblast: PS, CR, BPM, eS, TAX
Tehnologije: eS, ORCLAPEX, ORCL, MVC

UCG3 (Taxis) informacioni sistem

Klijent: Uprava prihoda i carina Crne Gore
Opis: UCG3 (Taxis) informacioni sistem je dio integrisanog sistema Uprave prihoda i carina. Sistem je ključni dio poreskog informacionog sistema koji radi u on-line režimu 24/7/365. TAXIS je personalizovana e-usluga za ovlašćena lica svih privrednih subjekata u Crnoj Gori. Umnogome ubrzava poslovne procese smanjenjem nepotrebnog fizičkog prisustva i promoviše digitalnu transformaciju servisa javne uprave. Omogućava elektronsko podnošenje brojnih izvještaja i obrazaca kao što su: Izveštaj o plaćenom porezu po odbitku na isplaćeni prihod (IOPPO obrazac), Poreska prijava poreza na dodatu vrijednost (PR-PDV2), Porez na dobit preduzeća (PD), finansijske izvještaje (BS, BU, Statistički aneks...), Zahtjevi za povraćaj PDV-a i drugo.
Oblast: BPM, eS, TAX
Tehnologije: ORCL, MVC, eS, JavaScript

Finansijski softverski sistemi često se baziraju na podacima iz različitih registara. Razvijamo registre kao bezbjedno skladište podataka o učesnicima poslovnih procesa, nastalih sprovođenjem upravnog postupka. 

Digitalni adresni registar u Crnoj Gori

Klijent: Uprava za državnu imovinu i katastar Crne Gore
Opis: Adresni registar predstavlja zvanični digitalni zapis adresnih podataka na teritoriji Crne Gore. Izgrađen kao moderna veb platforma, uključuje pravila i procedure za unošenje, čuvanje i prikaz adresnih podataka i kao takav, predstavlja sveobuhvatnu bazu adresnih podataka na korist građana i institucija Crne Gore.
Oblast: AR, GIS
Tehnologije: OpenLayers, Angular, Java Spring, GeoServer, PostgreSQL, PostGIS, GDAL, Elasticsearch, HAProxy

Centralni registar privrednih subjekata

Klijent: Uprava prihoda i carina Crne Gore
Opis: Centralni registar privrednih subjekata predstavlja dio integrisanog informacionog sistema Uprave prihoda i carina Crne Gore. Glavni dio ovog informacionog sistema je kreiranje elektronske kartice privrednih subjekata, kroz koju je omogućeno sprovođenje registracije, promjena, likvidacije i brisanja privrednih subjekata.
Oblast: COR, CR, BPM, DMS
Tehnologije: MVC, ORCL, eS

eFirma – platforma za onlajn registraciju privrednih subjekata

Klijent: Uprava prihoda i carina Crne Gore
Opis: eFirma je veb portal za podnošenje elektronskih prijava za upis u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) Crne Gore, kao i za podnošenje zahtjeva za izdavanje dokumenata iz Registra. Portal je integrisan sa CRPS core softverskim rješenjem (koji je takođe razvila naša kompanija) i pruža personalizovanu e- uslugu za ovlašćena lica svih privrednih subjekata u Crnoj Gori. Ovo rješenje umnogome ubrzava poslovne procese smanjenjem nepotrebnog fizičkog prisustva i promoviše digitalnu transformaciju javnih usluga.
Oblast: eS, COR
Tehnologije: ORCL, MVC, eS, JavaScript

Pomažemo kompanijama i institucijama u sve većoj potrebi za transformacijom ka digitalizovanom i automatizovanom poslovanju. Razvijamo sisteme za prikupljanje dokumenata i drugih nestrukturiranih informacija, pretvarajući ih u digitalni oblik, uz centralizovanu obradu. Ovakvi sistemi čini informacije bezbjednim i uvijek dostupnim.

Info DMS – sistem upravljanje dokumentacijom

Klijent: Ministarstvo odbrane Crne Gore
Opis: Visoko prilagođen i bezbjedan sistem za upravljanje dokumentacijom za upravljanje, čuvanje i praćenje dokumentacije razvijen za potrebe Ministarstva odbrane CG. Razvijen na način da zadovoljava visoke NATO standarde, ovaj sistem pruža korisnički interfejs sa brojnim funkcijama kao što su skeniranje, OCR, praćenje toka dokumenata, revizija dokumenata, integracija MS Word-a i još mnogo toga.
Oblast: DMS
Tehnologije: ORCL, MVC, eS, JavaScript

Efel Motors – kastomizovan ERP softver ERPStream

Klijent: Efel Motors Crna Gora
Opis: Softversko rješenje koje integriše sve poslovne procese u preduzeću uz kreiranje centralne baze podataka na jednom mjestu. Softver obuhvata prilagođene web servise za uspostavljanje konekcije i integracije sa Totusom (softver za komercijalnu administraciju u kompaniji Toyota širom svijeta), interfejs za onlajn prodavnicu i uslugu elektronske fiskalizacije računa u Crnoj Gori.
Oblast: BPM, ACC, TAX
Tehnologije: ORCL, F&R, eS, ORCLAPEX, JavaScript

Vodovod Budva – kastomizovan ERP softver ERPStream

Klijent: Vodovod Budva
Opis : Softversko rješenje koje integriše sve poslovne procese u preduzeću uz kreiranje centralne baze podataka na jednom mjestu. Osim toga, dio sistema prestavlja uspostavljeni interfejs sa mogućnošću elektronske fiskalizacije računa u Crnoj Gori.
Oblast: BPM, ACC, TAX
Tehnologije: ORCL, F&R

RTCG - kastomizovan ERP softver ERPStream

Klijent: Radio i televizija Crne Gore
Opis: Softversko rješenje koje integriše sve poslovne procese u preduzeću uz kreiranje centralne baze podataka na jednom mjestu. Osim toga, dio sistema prestavlja uspostavljeni interfejs sa mogućnošću elektronske fiskalizacije računa u Crnoj Gori.
Oblast: BPM, ACC, TAX
Tehnologije: ORCL, F&R

Vijesti - kastomizovan ERP softver ERPStream

Klijent: Daily press Vijesti
Opis: Softversko rješenje koje integriše sve poslovne procese u preduzeću uz kreiranje centralne baze podataka na jednom mjestu. Osim toga, dio sistema prestavlja uspostavljeni interfejs sa mogućnošću elektronske fiskalizacije računa u Crnoj Gori.
Oblast: BPM, ACC, TAX
Tehnologije: ORCL, F&R

Nastojimo da primijenimo tehnologiju prema poslovnim zahtjevima naših klijenata. Precizno usklađivanje različitih tehnologija sa njihovim potrebama je naša ključna prednost. Kroz naše bogato iskustvo, kreirali smo paket usluga i tehnologija kako bismo bili prilagodljivi i spremni za brze promjene. Ovo nam omogućava da isporučimo brze, efektne rezultate u skladu sa inicijativama i potrebama klijenata.

Implementacija Oracle UCM

Klijent: Komisija za tržište kapitala Crne Gora
Opis: Implementacija i instalacija Oracle UCM u Komisiji za tržište kapitala Crne Gore. Aktivnosti sprovedene na ovom projektu: projektni menadžment, instalacija, implementacija i obuka.

Isporuka, implementacija i instalacija Oracle UCM

Klijent:Ministarstvo odbrane Crne Gore
Opis: Glavni dio projekta predstavlja isporuku i instalaciju Oracle UCM u Ministarstvu odbrane CG. Sistem upravljanja dokumentima je implementiran u Ministarstvu odbrane od strane Infostream-a 2010. godine. Opšti cilj projekta je bio implementacija i prilagođavanje sistema upravljanja dokumentima prema potrebama klijenta uz pružanje podrške i obuke krajnjim korisnicima.

ERSTE BANK AD Podgorica

Klijent:Erste banka u Crnoj Gori
Opis: Na osnovu prethodno implementiranog softvera ERPStream-a tokom 2005 godine, uspješno je završena nadogradnja i migracija softverskog rješenja ERPStream na najnoviju Oracle 12c platformu 2018 godine. Softverski sistem izvještavanja je nadograđen uz pomoć razvojnog alata Oracle Apex. Takođe, sistem izvještavanja je omogućio lakši i brži način generisanja svih potrebnih izvještaja, grafički i tabelarno, uz mogućnost čuvanja u više standardnih formata (.xls, .pdf).

Konsultantske usluge pomažu našim klijentima da prepoznaju i procijene svoje mogućnosti, primijene odgovarajuću tehnologiju koja može da preoblikuje njihovo poslovanje i poslovne procese, kako bi postigli veći stepen inovativnost i izvrsnosti.

Vijesti - kastomizovan ERP softver ERPStream

Klijent: Daily press Vijesti
Opis: Softversko rješenje koje integriše sve poslovne procese u preduzeću uz kreiranje centralne baze podataka na jednom mjestu. Osim toga, dio sistema prestavlja uspostavljeni interfejs sa mogućnošću elektronske fiskalizacije računa u Crnoj Gori.
Oblast: BPM, ACC, TAX
Tehnologije: ORCL, F&R

Efel Motors – kastomizovan ERP softver ERPStream

Klijent: Efel Motors Crna Gora
Opis: Softversko rješenje koje integriše sve poslovne procese u preduzeću uz kreiranje centralne baze podataka na jednom mjestu. Softver obuhvata prilagođene web servise za uspostavljanje konekcije i integracije sa Totusom (softver za komercijalnu administraciju u kompaniji Toyota širom svijeta), interfejs za onlajn prodavnicu i uslugu elektronske fiskalizacije računa u Crnoj Gori.
Oblast: BPM, ACC, TAX
Tehnologije: ORCL, F&R, eS, ORCLAPEX, JavaScript

Da li znate da se broj sajber napada povećao za 42% u prvoj polovini 2022 godine? Svaki biznis posjeduje bitne podatke bez kojih bi svakodnevno poslovanje bilo nemoguće.

Ne dozvolite da postanete laka meta sajber napada koji će biti sve učestaliji u budućem periodu.

antivirus


Volimo da ovlađujemo novim i uzbudljivim tehnologijama i alatima koji nas motivišu da razvijamo  lijepe i funkcionalne softvere

Prati nas

Informacije:
[email protected]

Tehnička podrška: [email protected]

Telefon:  +382 (0) 20 664 808