Nastojimo da primijenimo tehnologiju prema poslovnim zahtjevima naših klijenata. Precizno usklađivanje različitih tehnologija sa njihovim potrebama je naša ključna prednost. Kroz naše bogato iskustvo, kreirali smo paket usluga i tehnologija kako bismo bili prilagodljivi i spremni za brze promjene. Ovo nam omogućava da isporučimo brze, efektne rezultate u skladu sa inicijativama i potrebama klijenata.

  1. Cloud
  2. On premise
    1. ORACLE, Windows, VmWare – licenses & implementation
    2. Backup solutions
  3. DevOps
  4. Security


Volimo da ovlađujemo novim i uzbudljivim tehnologijama i alatima koji nas motivišu da razvijamo  lijepe i funkcionalne softvere

O našem radu

Prati nas

Informacije:
[email protected]

Tehnička podrška: [email protected]

Telefon:  +382 (0) 20 664 808