Client: Parliament of Montenegro

Description:

Area: BPM, ACC

Technologies: ORCL, F&R, eS, ORCLAPEX, JavaScript


Volimo da ovlađujemo novim i uzbudljivim tehnologijama i alatima koji nas motivišu da razvijamo  lijepe i funkcionalne softvere

O našem radu

Prati nas

Informacije:
[email protected]

Tehnička podrška: [email protected]

Telefon:  +382 (0) 20 664 808