Pomažemo kompanijama i institucijama u sve većoj potrebi za transformacijom ka digitalizovanom i automatizovanom poslovanju. Razvijamo sisteme za prikupljanje dokumenata i drugih nestrukturiranih informacija, pretvarajući ih u digitalni oblik, uz centralizovanu obradu. Ovakvi sistemi čini informacije bezbjednim i uvijek dostupnim.

  • Sistemi za upravljanje dokumentima (DMS)

Naši sistemi podržavaju, prate, upravljaju i čuvaju potrebna dokumenta kako bi obezbijedili visoku dostupnost sadržaja za sve korisnike informacionog sistema.

  • Upravljanje poslovnim procesima (BPM)

Dizajniranjem tokova poslovnih procesa pružamo organizacijama tačne informacije, zasnovane na kombinaciji alfanumeričkih i nestrukturiranih podataka. Dizajniramo poslovne procese od početka do kraja kroz više faza: njegovu analizu, modelovanje ponašanja u različitim scenarijima, sprovođenje poboljšanja, praćenje poboljšanih procesa uz  kontinuiranu optimizaciju.

  • eServisi (eS)

eServisi predstavljaju sve aplikacije koje razvijamo sa mogućnošću pristupa kroz Cloud, koristeći internet konekciju. Obično služeći kao front-end naših aplikacija, eServisi manifestuju naše iskustvo u razvoju višeslojnih veb aplikacija sa bezbjednom autentifikacijom pomoću digitalnih sertifikata i protokola.

 


Volimo da ovlađujemo novim i uzbudljivim tehnologijama i alatima koji nas motivišu da razvijamo  lijepe i funkcionalne softvere

O našem radu

Prati nas

Informacije:
[email protected]

Tehnička podrška: [email protected]

Telefon:  +382 (0) 20 664 808